• 10 apr Rena Botten

  • 2 maj Rena Botten (Nordiska Kusträddardagen)

  • 15-23 aug Operation Spöknät

  • 19 sep Rena Botten (International Coastal Cleanup Day)

  • 14 nov Rena Botten