• 13 mars DykBar/projektkväll
  • 14-15 mars GUE Sweden på Dykmässan

  • 2 maj Rena Botten (Nordiska Kusträddardagen)
  • 3 maj Dykdag

  • 19 sep Rena Botten (International Coastal Cleanup Day)

  • 7 nov Rena Botten