GUE strävar efter att vara världsledande inom kvalitativ dykutbildning för både rekreationell sportdykning och avancerad teknisk dykning. Det innebär utbildningen måste inkludera ett gediget teoretiskt material i kombination med praktisk dykträning i en kontrollerbar miljö.

GUE uppnår detta genom

  • Omfattande teoretiskt material i kombination med rigorös dykträning
  • För certifiering krävs att eleven har klarat både de teoretiska och de praktiska inslagen. Eleven betalar för träning men måste förtjäna certifiering.
  • Självstudier: Innan den valda kursens start är eleven ansvarig för att tillgodogöra sig en förvald mängd kurs- och referenslitteratur
  • GUE uppmuntrar sina instruktörer att överskrida utbildningsstandarderna när det på ett säkert sätt kan bidra positivt till elevens inlärningsprocess. Instruktörer uppmuntras aktivt till att neka elever som inte är förberedda för den sökta kursnivån.
  • Under kurserna läggs förutom teoretisk inlärning, stor vikt på färdighets och teknikträning. Inlärning sker stegvis med ökande svårighetsgrad där instruktören tar hänsyn till elevernas individuella inlärningsförmåga. Färdighetsövningarna simulerar ofta nödfall och stressade situationer. Den grundläggande färdighets- och teknikträningen sker i en kontrollerad och säker miljö.