GUE har sina rötter bland annat i grottdykning i Florida och en mängd olika utforsknings- och miljöskyddsprojekt. Sedan två år tillbaka driver GUE Sweden miljöprojektet Rena Botten och städade sista året ett 10-tal platser på mängder av däck, batterier och annat skräp som inte hör hemma i våra hav. Sedan förra året driver GUE Sweden även Operation Spöknät som är ett pilotprojekt som syftar till att kartlägga omfattningen av spöknät i Södermanlands Län. Under 2020 planerar vi att expandera dessa två projekt.