Rensa havet från plast

Tillsammans gör vi skillnad!

Plast är det vanligaste skräpet i havet. Det tar i många fall hundratals år innan plasten brutits ner, men det försvinner inte ens då, utan tas upp av olika organismer.

Bildäck är en stor källa till utsläpp av mikroplast. De innehåller farliga ämnen som urlakas och har en stor negativ påverkan på fisk och andra djur.

Stora mängder fiskeredskap och linor förloras i havet varje år. De bryts ned långsamt och fångar år efter år fiskar, sälar och andra djur som går en plågsam död till mötes eftersom de fastnar och inte kan äta, ta sig upp till ytan eller fly. De kan också få i sig skräpet eller mikroplast i tron att det är mat.

Visste du att...
... över 90% av stormfåglar som spolades i land döda i Nordsjön hade plast i sina magar, i genomsnitt 34 bitar.
... plast hittades i 100 av 120 trålfångade havskräftor i Skottland.