I hamnar hittar vi ofta uttjänta båtbatterier. De innehåller tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium. Bly är giftigt redan vid mycket låga doser. Andra källor till bly är bland annat gamla båtkölar, färger och konserverburkar, vilka var lödda med bly fram till 1980.

Vi hittar också elektronik och kablar som bland annat innehåller koppar, en giftig metall som skadar både växter och djur. Förr användes koppar i båtfärg för att skydda skrovet mot påväxt av exempelvis havstulpaner.

Visste du att... ... inget växer kring en golfboll som ligger på botten. Detta är för att bollarna innehåller zink som är giftigt för vattenlevande organismer.