GUE Fundamentals

GUE Fundamentals är för de allra flesta inkörsporten till GUE:s kursprogram och för lika många det största och viktigaste klivet på ens personliga utvecklingskurva. Fundamentals är utformad så att inlärningskurvan är så brant som möjligt, samt så att deltagarens dykning skall kunna lyftas till nya nivåer. Således har kursen blivit blivit erkänd som en av de bästa kurserna marknaden har att erbjuda, vilket vidhålls med bland annat obligatorisk kvalitetskontroll samt instruktörsutveckling med absolut högsta standard. GUE-dykare erkänns och respekteras över hela världen och i flertalet sammanhang gör GUE-träning skillnaden. Oavsett om man vill uppleva Röda Havets korallrev, Galapagos omfångsrika marina liv, sälbeståndet på Västkusten, Östersjöns oändliga vrakutbud, grottor i Mexico eller gruvor i Mellansverige är GUE:s holistiska filosofi tillämplig och ett avstamp för att ta dykningen till nya nivåer.

Denna helhetsapproach introduceras i GUE:s kurs Fundamentals vilken investerar tid i att utveckla och förfina dykares fördigheter såväl kollektivt som individuellt. Målsättningen är att träna mycket kapabla dykare där nyckelord är effektivitet och kontroll. I träningen implementeras teamkonceptet, gas- och dykplanering i samklang med individuella färdigheter som trim, balans, fentekniker samt uppstigningsfärdighet.

En energibesparande benspark ger till exempel både bättre gasförbrukning samt en högre komfort för väggdykning på svenska västkusten . Såväl grott- som vrakdykare behöver bemästra modifierade simtekniker för att kunna röra sig effektivt i trånga utrymmen utan att riskera att silta. Vidare är baklängessparken inte minst för undervattensfotografen ovärderlig för kunna hålla sig på plats på en och samma ställe i föresatsen att föreviga drömbilden.Fokus läggs också på förbättrad trim, avvägning och balans och bland annat dessa hörnstenar möjliggör dykning också i känsliga miljöer. Korallreven runt om i världen lockar med artrikedom och färggladhet, men avkräver också dykaren full kontroll framförallt ifråga om avvägning. Vidare tränas uppstigningar vilket ger mycket kompetenta dykare och kvalificerar för dykning på en större mängd olika platser under mer varierande förhållanden.

Dessutom introduceras teamkonceptet vilket ger oanade möjligheter för framtida dykning. Till exempel är ett väl fungerande teamarbete en förutsättning för att kunna utföra kartering av en gruva. Teamarbetet skapar också en plattform för hållbara insatser såsom Project Baseline och andra marina projekt. Utrustningskonfigurationen som lärs ut är standardiserad utrustning, vilken betonar enkelhet, förtrogenhet och modularitet. En strömlinjeformad och balanserad konfiguration är dykaren till gagn på strömdyket på Maldiverna såväl som på vrakdyket på Åland. Kursen kan tas med singelflaska (för rekreationellt pass) såväl för dubbelflaska (för tekniskt pass), vilket lämpliggör för alla dykare att deltaga oavsett bakgrund, mål och ambition med sin dykning.

Omfattning

Kursen omfattar 4-5 dagar och minst 30 timmars instruktörsledd utbildning. Träningen varvas med teori, praktiska workshops samt undervattensträning. Den akademiska portionen av kursen inkluderar - men är inte begränsad till - Global Underwaters Explorer som organisation, vår holistiska approach, dykplanering, dekompression samt gasmanagement.

Förkrav

Förutsättningarna för att kunna deltaga på kursen är innehav av dykcertifikat samt att vara icke-rökare, minst 16 år och i normal fysisk och psykisk form. Dessutom skall studenten:

  1. Fylla i registreringen på gue.com inklusive medical history och liability release.
  2. Ha en försäkring som täcker dykolyckor och tryckkammarbehandling (DAN Masternivå eller liknande), i Sverige räcker den allmäna sjukvården för EU medborgare.
  3. Ha läkarutlåtande för receptbelagda mediciner (förutom preventivmedel) eller sjukdom som kan vara en risk vid dykning.