Recreational Diver 1

Vill du lära dig utforska den magiska undervattensvärlden? Vill du påbörja en ny spännande hobby? Är du en säkerhetsmedveten och responsibel person? Då skall du delta på marknadens bästa grundkurs i dykning, GUE Recreational Diver 1!

På GUE Rec 1 utbildar vi dig som ny dykare med bästa möjliga metorderna och teknikerna från dag 1. Kursen än längre är typisk sportdykarutbilning så att du skall få all den tid du behöver för att lära dig. Allt på GUE's kurser siktar på att lära dig till en säker och bekväm dykare så att du kan njuta av din ny hobby på bästa sätt!

Recreational Diver 2 - triox

Med GUE Recreational Diver Level 2 tar dykaren nästa stor kliv på sin dykkarriär. Förutom att den förbereder för djupare erfarenheter – GUE:s gashantering möjliggör säker dykning ned till 30 m – tar den dykaren längre. De procedurer kring gasval och undervattensnavigering som kursen tar upp säkerställer nämligen säkrare utforskning av djupet och längre tillgänglig bottentid. Givetvis tar kursen vid där GUE Recreational Diver Level 1 slutar, genom att arbeta vidare på och raffinera gamla och nya färdigheter. I GUE:s anda är fokus på kursen effektivitet och kontroll vilket tränas under fem dagar, där teori i klassrum varvas med praktik I form av marknadens vassaste dykträning.

Den akademiska portionen av kursen diskuterar lämpliga gasval som alltså möjliggör längre och djupare dykning. Introducerandet av heliumbaserade mixen triox skapar förutsättningar för genomförandet av utforskning av undervattensmiljön ned till 30 meter med minsta möjliga narkos. Bibehållen motorisk och mental kapacitet kommer väl till pass i vår egen krävande undervattensmiljö. Vidare diskuteras dyksäkerhet och säkra dykare skapas redan här genom att elaborera kring nödfallshantering, ifall att olyckan skulle vara framme.

Det senare tränas sedermera praktiskt när räddningstekniker demonstreras och tränas. Detta framkallar trygga och säkra teamkamrater, vilket går hand i hand med GUE:s filosofi kring teamdykning, en förutsättning för marina projekt, såsom Project Baseline. Situational Awareness förfinas ytterligare, detta är essentiellt för att skapa kapabla dykare. Denna kapacitet möjliggör bekväm och kontrollerad utforskning av den mest krävande undervattensmiljön. I alla vatten - men kanske märks detta extra tydligt här I den skandinaviska undervattensmiljön – är undervattensnavigering en mycket användbar färdighet, och här tränas undervattensim med kompass och navigering med hjälp av guideline. Tekniker att ha med sig när Östersjöns vrakskatt hägrar.

Omfattning

Kursen omfattar i normalfallet 5 dagars träning vilken fördelas mellan tio dyk och minst 50 timmars instruktörstid. Dessa fördelas över teori, praktiska workshops och undervattensträning.

Förkrav

För att kunna delta en GUE Recreational Diver Level 2 kurs skall du:

 • Fylla i registreringen på gue.com inklusive hälsoundersökning och ansvarsbefrielse
 • Vara fysiskt och mentalt frisk
 • Ha en försäkring som täcker dykolyckor och tryckkammarbehandling (DAN Europe eller liknande), i Sverige räcker den allmäna sjukvården för EU medborgare
 • Vara ickerökare
 • Ha läkarutlåtande för receptbelagda mediciner eller sjukdom som kan vara en risk vid dykning
 • Vara minst 16år
 • Vara certifierad från GUE Recreational Diver Level 1 eller GUE Fundamentals
 • Ha genomfört åtminstone 25 dyk utanför kurser

Recreational Diver 3 - Trimix

Detta är kursen för GUE-dykaren som har kommit en bit på vägen men vill komma ännu längre, så att framtida mål och ambitioner avkräver dykaren djupare kunskap i dekompression. Kanske förutsätter vidare utforskning av favoritvraket i Östersjöns vagga mer tid på botten. Möjligen är det Kroatiens undervattensartefakter som dikterar att mer avancerade gasblandningar krävs. Eller om Scapa Flow hägrar. Det är vid sådana tillfällen som procedurerna som lärs ut under denna kurs kommer väl till pass. Kursen förbereder nämligen dykaren till att ta sig an de utökade utmaningar som tillkommer när man dyker djupare än 30 meter, när projektet kräver längre bottentid eller vid dykning under ett virtuellt tak.

Nya gasmixer, och fördelar och utmaningar med dessa, introduceras redan i klassrummet. Således implementeras protokoll för säkert genomförande av dyk med normoxiska heliumblandningar (30/30 och 21/35) och dekompression med nitroxblandning.

Den här typen av dykning ställer ökade krav på dykarens färdigheter och inte minst därför tillägnas en stor portion av kursen detaljträning av teknik. Dessutom introduceras nya procedurer vilka inkluderar bruket av en dekompressionscylinder och hanterandet av dubbelflaska. Målet med kursen är att skapa stabila team som effektivt kan genomför säkra dyk som kräver viss dekompression. Med dekompressionselementet tillagt föräras uppstigningar förnyat fokus och teamverktyget slipas vidare. Allt i strävan efter att skapa en trygg och stabil plattform för avstamp mot framtida spetskompetens.

Omfattning

GUE Recreational Diver Level 3 omfattar ca 5 dagar med åtminstone 40 timmars instruktörsledd utbildning, fördelad på minst 8 träningsdyk, teori och praktiska workshops.

Utrustning

Utrustning Förutom GUE:s baskonfiguration behövs:

 • Primär- och sekundärlampor
 • GUE dubbeltankskonfiguration
 • Dekompressionscylinder
 • Argonregulator och -cylinder
 • Reservmask

Förkrav

 • Fylla i registreringen på gue.com inklusive hälsoundersökning och ansvarsbefrielse
 • Vara fysiskt och mentalt frisk
 • Ha en försäkring som täcker dykolyckor och tryckkammarbehandling (DAN Europe eller liknande), i Sverige räcker den allmäna sjukvården för EU medborgare
 • Vara ickerökare
 • Ha läkarutlåtande för receptbelagda mediciner eller sjukdom som kan vara en risk vid dykning
 • Vara minst 18 år
 • Vara certifierad från GUE Recreational Diver Level 2 eller GUE Fundamentals
 • Ha genomfört åtminstone 75 dyk utanför kurser
 • Ha fullfört GUE Doubles Primer eller kunna uppvisa motsvarande färdighet genom minst 25 erfarenhetsdyk i dubbeltankskonfiguration