Med GUE Recreational Diver Level 2 tar dykaren nästa stor kliv på sin dykkarriär. Förutom att den förbereder för djupare erfarenheter – GUE:s gashantering möjliggör säker dykning ned till 30 m – tar den dykaren längre. De procedurer kring gasval och undervattensnavigering som kursen tar upp säkerställer nämligen säkrare utforskning av djupet och längre tillgänglig bottentid. Givetvis tar kursen vid där GUE Recreational Diver Level 1 slutar, genom att arbeta vidare på och raffinera gamla och nya färdigheter. I GUE:s anda är fokus på kursen effektivitet och kontroll vilket tränas under fem dagar, där teori i klassrum varvas med praktik I form av marknadens vassaste dykträning.

Den akademiska portionen av kursen diskuterar lämpliga gasval som alltså möjliggör längre och djupare dykning. Introducerandet av heliumbaserade mixen triox skapar förutsättningar för genomförandet av utforskning av undervattensmiljön ned till 30 meter med minsta möjliga narkos. Bibehållen motorisk och mental kapacitet kommer väl till pass i vår egen krävande undervattensmiljö. Vidare diskuteras dyksäkerhet och säkra dykare skapas redan här genom att elaborera kring nödfallshantering, ifall att olyckan skulle vara framme.

Det senare tränas sedermera praktiskt när räddningstekniker demonstreras och tränas. Detta framkallar trygga och säkra teamkamrater, vilket går hand i hand med GUE:s filosofi kring teamdykning, en förutsättning för marina projekt, såsom Project Baseline. Situational Awareness förfinas ytterligare, detta är essentiellt för att skapa kapabla dykare. Denna kapacitet möjliggör bekväm och kontrollerad utforskning av den mest krävande undervattensmiljön. I alla vatten - men kanske märks detta extra tydligt här I den skandinaviska undervattensmiljön – är undervattensnavigering en mycket användbar färdighet, och här tränas undervattensim med kompass och navigering med hjälp av guideline. Tekniker att ha med sig när Östersjöns vrakskatt hägrar.

Omfattning

Kursen omfattar i normalfallet 5 dagars träning vilken fördelas mellan tio dyk och minst 50 timmars instruktörstid. Dessa fördelas över teori, praktiska workshops och undervattensträning.

Förkrav

För att kunna delta en GUE Recreational Diver Level 2 kurs skall du:

  • Fylla i registreringen på gue.com inklusive hälsoundersökning och ansvarsbefrielse
  • Vara fysiskt och mentalt frisk
  • Ha en försäkring som täcker dykolyckor och tryckkammarbehandling (DAN Europe eller liknande), i Sverige räcker den allmäna sjukvården för EU medborgare
  • Vara ickerökare
  • Ha läkarutlåtande för receptbelagda mediciner eller sjukdom som kan vara en risk vid dykning
  • Vara minst 16år
  • Vara certifierad från GUE Recreational Diver Level 1 eller GUE Fundamentals
  • Ha genomfört åtminstone 25 dyk utanför kurser