Detta är kursen för GUE-dykaren som har kommit en bit på vägen men vill komma ännu längre, så att framtida mål och ambitioner avkräver dykaren djupare kunskap i dekompression. Kanske förutsätter vidare utforskning av favoritvraket i Östersjöns vagga mer tid på botten. Möjligen är det Kroatiens undervattensartefakter som dikterar att mer avancerade gasblandningar krävs. Eller om Scapa Flow hägrar. Det är vid sådana tillfällen som procedurerna som lärs ut under denna kurs kommer väl till pass. Kursen förbereder nämligen dykaren till att ta sig an de utökade utmaningar som tillkommer när man dyker djupare än 30 meter, när projektet kräver längre bottentid eller vid dykning under ett virtuellt tak.

Nya gasmixer, och fördelar och utmaningar med dessa, introduceras redan i klassrummet. Således implementeras protokoll för säkert genomförande av dyk med normoxiska heliumblandningar (30/30 och 21/35) och dekompression med nitroxblandning.

Den här typen av dykning ställer ökade krav på dykarens färdigheter och inte minst därför tillägnas en stor portion av kursen detaljträning av teknik. Dessutom introduceras nya procedurer vilka inkluderar bruket av en dekompressionscylinder och hanterandet av dubbelflaska. Målet med kursen är att skapa stabila team som effektivt kan genomför säkra dyk som kräver viss dekompression. Med dekompressionselementet tillagt föräras uppstigningar förnyat fokus och teamverktyget slipas vidare. Allt i strävan efter att skapa en trygg och stabil plattform för avstamp mot framtida spetskompetens.

Omfattning

GUE Recreational Diver Level 3 omfattar ca 5 dagar med åtminstone 40 timmars instruktörsledd utbildning, fördelad på minst 8 träningsdyk, teori och praktiska workshops.

Utrustning

Utrustning Förutom GUE:s baskonfiguration behövs:

 • Primär- och sekundärlampor
 • GUE dubbeltankskonfiguration
 • Dekompressionscylinder
 • Argonregulator och -cylinder
 • Reservmask

Förkrav

 • Fylla i registreringen på gue.com inklusive hälsoundersökning och ansvarsbefrielse
 • Vara fysiskt och mentalt frisk
 • Ha en försäkring som täcker dykolyckor och tryckkammarbehandling (DAN Europe eller liknande), i Sverige räcker den allmäna sjukvården för EU medborgare
 • Vara ickerökare
 • Ha läkarutlåtande för receptbelagda mediciner eller sjukdom som kan vara en risk vid dykning
 • Vara minst 18 år
 • Vara certifierad från GUE Recreational Diver Level 2 eller GUE Fundamentals
 • Ha genomfört åtminstone 75 dyk utanför kurser
 • Ha fullfört GUE Doubles Primer eller kunna uppvisa motsvarande färdighet genom minst 25 erfarenhetsdyk i dubbeltankskonfiguration