GUE Tech1

GUE Tech1 är kursen som tar dig lite djupare och är ett vanligt steg för dig som är vill utveckla dina dykfärdigheter eller för dig som är intresserad av vrakdykning. Det finns mängder av vrak och spännande dykplatser som blir tillgängliga för dig efter utbildningen.

GUE Tech1 går ut på att öka dina teoretiska kunskaper, utveckla dina tekniska färdigheter och bygga på din kapacitet som dykare för att kunna genomföra säkra och bekväma dyk ner till 50m djup.

Du kommer att dyka med heliumbaserade gasmixar och lära dig att hantera en dekompressionsgas och genomföra säkra uppstigningar med stopp och gasbyte påväg upp mot ytan. Under kursen utmanas du och ditt team med problem och scenarion som du blir utmanad att lösa tillsammans.

Dykplanering, dekompression, gaser och gasval gås igenom både teoretiskt och praktiskt. Kursen är utmanande men belöningen är att man blir en mer säker och komfortabel dykare med större möjlighet att utforska bla fina vrak i Östersjön.

Efter att du genomfört GUE Tech 1 öppnas ett nytt utbud av dykning och de vrak och platser du nu har möjlighet att besöka är värd varenda minut av träning. Oavsett om du planerar att dyka i Östersjön, Gullmarsfjorden, Vänern eller på Malta så är vi övertygade om att erfarenheten som du får av denna utbildning gör dig till en säkrare och mer komfortabel dykare.

Förberedelser

I och med att du genomfört en GUE Fundamentals kurs så känner du till vad som krävs på GUE utbildningar. När du tar nästa steg och ger dig på nya utmaningar kommer du att bygga vidare på de grunder och tekniker som du tidigare lärt dig.

De viktigaste förberedelserna du kan ägna dig åt inför en GUE Tech 1 utbildning är nöta färdigheterna från din Fundamentals kurs.

Omfattning

GUE Tech1 kursen hålls normalt över 6 dagar med 9st dyk och minst 40tim undervisning i klassrum, landövningar och dykning.

Utrustning

Förutom utrustningen som du använde på din GUE Fundamentalskurs behöver du även:

 • En komplett dekompresionsflaska.
 • Dräktgasflaska med regulator och fäste.
 • En reel i teamet.

Om du behöver köpa utrustning rekommenderas det att kontakta din instruktör om råd så att utrustningen uppfyller kraven.

Förkrav

Inför din GUE Tech 1 måste du:

 • Fylla i registreringen på gue.com inklusive hälsoundersökning och ansvarsbefrielse
 • Vara i fysiskt och mentalt frisk.
 • Ha en försäkring som täcker dykolyckor och tryckkammarbehandling (DAN Europe Silver eller liknande), i Sverige räcker den allmäna sjukvården för EU medborgare
 • Vara ickerökare
 • Ha läkarutlåtande för receptbelagda mediciner eller sjukdom som kan vara en risk vid dykning.
 • Vara minst 18år
 • Vara certifierad från GUE Fundamentals med ”Techpass”
 • Ha genomfört minst 100 loggade dyk utanför kurser

GUE Tech 2

GUE Tech 2 är steg två inom de tekniska utbildningarna inom GUE’s utbildningsprogram. På denna utbildning fortsätter vi att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som du har med dig från Tech 1. Fokus kommer att ligga på ökad effektivitet och högre precision vilket är viktigt när marginalerna är mindre och djupet större.

Du kommer lära dig att bemästra upp till tre stage-/decoflaskor som användas såväl på bottenfasen som under uppstigning. Övningarna som genomförs innebär komplicerade problemlösningar som även inkluderar flaskrotation. Vi tränar på att bemästra all utrustning under stress för att bygga upp vår kapacitet som dykare och ge erfarenhet under kontrollerade former. Dykningen inleds på grunda vatten för att successivt öka djupet, tiden och exponeringen allt eftersom.

GUE Tech 2 är inte till för alla. Djup trimix dykning innebär en risk för tryckfallssjuka och allvarliga skador som följd. För dig som planerar att genomföra en Tech 2 utbildning är det viktigt att prioritera detta högt i god tid innan kursen för i form av utrustning, träning och erfarenhet.

Förberedelser

Det viktigaste inför din Tech 2 är att dyka mycket och genomföra flera tekniska dyk och några träningsdyk där du fokuserar på uppstigningar med uppgifter på varje stopp. Svårigheterna på en Tech 2 är egentligen desamma som på en Fundamentals eller Tech 1 kurs. Bara att uppgifterna är något mer komplexa och marginalerna mindre. Huvudsaken är att du inför din Tech2 kurs har god vattenvana, koll på din utrustning och känner dig redo inför nya utmaningar.

Omfattning

GUE Tech 2 kursen hålls normalt över 5 dagar med 7 st dyk och minst 40 tim undervisning i klassrum, landövningar och dykning.

Utrustning

Förutom utrustningen som du använde på din GUE Fundamentalskurs behöver du även:

 • Två kompletta dekompresionsflaskor
 • En komplett bottengasflaska
 • Dräktgasflaska med regulator och fäste.
 • En reel i teamet.

Om du behöver köpa utrustning rekommenderas det att kontakta din instruktör om råd så att utrustningen uppfyller kraven.

Förkrav

Inför din GUE Tech 2 måste du:

 • Fylla i registreringen på gue.com inklusive hälsoundersökning och ansvarsbefrielse
 • Vara i fysiskt och mentalt frisk.
 • Ha en försäkring som täcker dykolyckor och tryckkammarbehandling (DAN Europe Silver eller liknande), i Sverige räcker den allmäna sjukvården för EU medborgare
 • Vara ickerökare
 • Ha läkarutlåtande för receptbelagda mediciner eller sjukdom som kan vara en risk vid dykning.
 • Vara minst 18år
 • Vara certifierad från GUE Tech 1
 • Ha genomfört minst 25 dyk efter Tech 1, minst 50 dyk med dubbelflaskor och minst 25 dyk där du har använt dekompressionsflaska